Posted on

Beslenmede Yumurtanın Önemi

Prof.Dr.Mustafa TAYAR

 Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi/ Besin Hijyeni

Beslenme insanlığın en temel gereksinimlerinin başında gelmektedir. Dünya nüfusunun hızla artması, gelişen teknolojiye bağlı çevre kirliliği ekonomik güçsüzlük ve eğitim yetersizliği beslenme sorunlarını derinleştirmekte ve güvenli gıda teminini zorlaştırmaktadır. Bütün gelişmiş ülkelerde, gıda konularında öngörülen temel ilke; Tüketicinin sağlıklı ve nitelikli gıdalarla beslenerek sağlığının korunması ve gıda alımında aldatılmasının önlenmesidir. Continue reading Beslenmede Yumurtanın Önemi

Posted on

Bireyler Doğal Beslenme Uzmanları Olsun

Gıda Terörü’ne Çözüm;

 Bireyler Doğal Beslenme Uzmanları Olsun.

Yrd. Doç. Dr. Hayrullah Yazar

Bu günlerde yazılı – görsel medyada, internet ortamlarında, hekimler olarak bizleri üzen ve maalesef terör olarak adlandırılabilecek kadar vahim, gıda raporları ile karşılaşıyoruz. Son olarak Tarım Bakanlığının hazırladığı gıda raporu sonuçları adeta insanın kanını donduracak nitelikte. Continue reading Bireyler Doğal Beslenme Uzmanları Olsun

Posted on

Yasak Gıdaların Hormonal Etkisi

İslamda Yasaklanmış Gıdaların İnsan Hormonları ve Davranışları Üzerindeki Etkileri

DR. SHAHID ATHAR*
Takdim:
İlahî yasaklar için bir müminin ,her zaman bilimsel bir gerekçe bulması gerekmemektedir. Mamafih,bir mümin, böyle bir bilimsel gerekçeyi görmüş ve bulmuşsa, imanlarını artırmaya vesile olacağını düşündüğü bu bilgiyi diğer müminlerle paylaşmalıdır. Continue reading Yasak Gıdaların Hormonal Etkisi

Posted on

Misvak Kullanmanın Diş Sağlığı Üzerine Etkileri

Misvak kullanmanın diş sağlığı üzerine etkileri

Peygamber Efendimiz (sav), ağız temizliğine ve diş bakımına da çok önem vermişlerdir. Bunun için misvakla dişlerini fırçalamışlar, ümmetine bu konuda tavsiyelerde bulunmuşlardır.
Misvak sıcak bölgelerde yetişen “erak” ağacının kökleridir. Lifli bir yapısı vardır. Biraz ıslatılıp ezilince fırçamsı bir hal alır. Hem mekanik hem de kimyevî olarak pek çok faydaları vardır. Continue reading Misvak Kullanmanın Diş Sağlığı Üzerine Etkileri

Posted on

Fonksiyonel Gıdalar Ve Nutrasötikler

K. Hüsnü Can Başer

Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anbilim Dalı, 26470 Eskişehir
 Giriş:

Aldığımız gıdaların besleyici olması, kaliteli bir yaşam sürdürebilmemiz için şarttır. Besin kalitesinin yüksek olması yaşam kalitesinin de yüksek olmasının bir nevi ön şartıdır. Geçtiğimiz yüzyılda, beslenme ve gıda konusunda geliştirilen yanlış konseptler, görünüm açısından çekiciliği yüksek ama besin değeri düşük ürünlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Endüstriyel üretim esnasında işlemden geçirilen gıdalar, işlem gereği o gün için önemi tam olarak bilinmeyen bazı önemli özelliklerini yitirdiler (örn., kepeksiz un, yağı alınmış süt, margarin, vs.). Bu durum, toplumda yanlış beslenme alışkanlıklarını geliştirdi ve eksik beslenmenin getirdiği sonuçlar sağlık sorunları olarak karşımıza çıktı……

pdf dosya : fonk.nutrasotic 
 
 

 

Posted on

Fıkıhsız Helal Gıda Olmaz

Dr. Mehmet ÇELEN

İslâm Hukuku Uzmanı

Bugün yediğimiz gıdalar, bize ne kadar mutluluk veriyor? Gıdalar bize bereket mi getiriyor? Yoksa var olan bereketi de alıp götürüyor mu? Ya da yaşamımızı ferah ve güçlü kılıyor mu? Bize, sağlıklı ve problemsiz bir hayat bahşediyor mu?

   Günümüzde bu sorulara olumlu ve sıkıntısız cevap vermek mümkün değildir. Bunun nedeni Continue reading Fıkıhsız Helal Gıda Olmaz

Posted on

Zayıflamak mı? Kilo Almamak mı?

Hasan Fatih AKGÜNGÖR

Ziraat Müh.

“İnsanın ağzının tadını kaçıran ölümü çok hatırlayınız,” (Tirmizi, Zühd, 4)
Ölümü, Rabıta-i Mevt’i öyle bir anın, öyle bir hissedin ki iştahınız kesilsin, ağzınızın tadı kaçsın.
Efendimiz SAV şişman bir sahabeye, zayıf bir sahabeyi göstererek “Sendeki şu fazlalık bunda olsaydı daha hayırlı olurdu” buyurmuştur.
Bugün Obozite ile mücadeleye ayrılan paralarla aç olan insanların Continue reading Zayıflamak mı? Kilo Almamak mı?

Posted on

Tereyağı Şifadır

Doç. Dr. Sefa Saygılı / zafer dergisi

Tereyağı yıllardır tıp çevrelerince hep suçlandı. Kolesterolü yükselttiği; dolayısıyla hipertansiyon, enfarktüs, felç gibi hastalıklara zemin hazırladığı iddia ediliyordu.

Halbuki atalarımızın yaygın kullandığı yağdı. Özellikle kırsal bölgelerde bol tüketilmesine rağmen insanlarımızın sağlıklı olduğu biliniyordu. Bu yüzden tereyağının zararlı olduğu görüşü tıbbi mantığıma hiç uymuyor, soranlara “hakiki tereyağı ve sızma zeytinyağından vazgeçmeyin” diye ısrarla söylüyordum. Continue reading Tereyağı Şifadır