Helal gıda ve Beslenme

Hutbe: Helal Gıda ve Beslenme :

Esat Lütfullah ŞENER, SAKARYA

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ
وَاشْكُرُواْ لِلّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُون

Değerli Mü’minler!

İslam’ın emir ve tavsiyeleri beş şeyi
korumak içindir. Bunlar; din, akıl, namus, mal ve candır. İslam en şerefli
varlık olan insana çok değer verdiğinden dünyada ve ahirette mutlu olabilmesi
için yemesini ve içmesini haram olanlardan arındırmıştır. Bunun içindir ki
Cenab-ı Allah bir ayeti kerimesinde mealen şöyle buyurmaktadır:“Ey İman
edenler! (Aklı örten) içki ve benzeri şeyler, kumar, dikili taşlar ve fal
okları ancak şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa
eresiniz.”1

Resûlullah (s.a.s) efendimiz de bir
hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadır: “Allah’ın helal kıldıklarını alın.
Haram kıldıklarını ise terk edin.”2

Bilinçli bir Müslüman Allah’ın helal
kıldığı nesnelere itibar eder ve helal olan nimetlerle yetinir. Haramlara el
sürmez. Aslında helal dairesi yeterince geniştir. Harama girmeye hiç ihtiyaç
yoktur. Çünkü Allah haram olan yiyecek ve içeceklere karşılık nice helal
nimetler var etmiştir.

Aziz Mü’minler!

Bir yiyeceği haram kılan ilk sebep
yiyeceğin kendisi ile ilgilidir. Cenab-ı Allah ayet-i kerimelerde mealen şöyle
buyurmaktadır: “Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz
olanlarından yiyin, eğer siz yalnız Allah’a kulluk ediyorsanız O’na şükredin.
Allah size ancak ölüyü (leşi), kanı, domuz etini ve Allah’tan başkası adına
kesileni haram kıldı. Her kim bunlardan yemeye mecbur kalırsa, başkasının
hakkına saldırmadan ve haddi aşmadan bir miktar yemesinde günah yoktur. Şüphe
yok ki Allah çokça bağışlayan çokça esirgeyendir.”3

İkinci sebep ise yiyeceğin elde edilme
şekliyle ilgilidir. Kumar oynamak, hırsızlık yapmak/ gasp etmek ve rüşvet almak
suretiyle başkalarını aldatarak kazanılan şeyler buna örnektir.

Muhterem Müslümanlar!

Helal ve haram titizliği mü’mini Allah’a
yaklaştırır. Manen yüceltir. Takvasını arttırır. Bu titizliğin toplum hayatına
da olumlu yansımaları olur.

Temiz bir toplum tesis etmenin yolu
bireylerin kalbinde helal ve haram duygusunu yeşertmekten geçer. Helal ve
haramı bilen, hayatına ölçü edinen insanlar, toplumda aranan ve güvenilen
insanlardır. Helal-haram gözetmeyen insanlar ise toplumca sevilmez, onlara
itibar edilmez. Çünkü Yaratan’ın sevmediğini kullar da sevmez. Onlar ancak
şeytanın izinden giden onun takipçileridirler. Allah (c.c) bu hususta tüm
insanlığı Kur’an-ı Kerim’inde mealen şöyle uyarmaktadır: “Ey insanlar!
Yeryüzünde bulunanların helâl ve temiz olanlarından yiyin, şeytanın peşine
düşmeyin; zira şeytan sizin açık bir düşmanınızdır.”4

Muhterem Kardeşlerim!

Beslenme; büyümek, vücut işlemlerini
gerçekleştirmek, yaşamı sağlıklı ve mutlu olarak sürdürebilmek amacıyla vücudun
alınan gıdalardan yararlanmasıdır.

Beslenmede aslolan dengeli beslenmedir.
Dengeli beslenme vücudumuza gerekli yiyecek ve içeceklerin yeterli ölçüde
alınmasıdır. İnsanlar ne çok ne az yemeli, yeteri kadar besin almalıdır.
Yararlı ve değişik besinler almalı, yiyecekler arasında ayrım yapmamalıdır.

Sofraya oturmadan önce ellerimizi
yıkamalı, yemeğe başlarken besmele çekmeliyiz. Yemekten sonra Allah’a hamd,
yemeği hazırlayanlara da teşekkür etmeliyiz. Sofradan kalkınca ellerimizi ve
dişlerimizi temizlemeliyiz. Çünkü Müslüman her haliyle temiz olmalıdır.

Dünyanın pek çok yerinde insanlar
açlıktan ölmekte, iyi beslenemedikleri için hasta olmaktadırlar. Bu gerçeğe
rağmen maalesef büyük kentlerimizde yapılan bir araştırma sonucuna göre besin
maddelerinin onda biri çöplüklere atılmaktadır. Bu israfın önlenmesi için
üstümüze düşen görevleri yapmalı ve yakınlarımızı sürekli olarak uyarmalıyız.

Hutbemi bir ayet mealiyle bitirmek
istiyorum. “Ey Adem oğulları! Her mescit te zinetlerinizi takının ( güzel ve
temiz giyinin) yiyin, için, fakat israf etmeyin; çünkü Allah israf edenleri
sevmez.”5

1-Bakara,
2/90

2-İbn Mâce, “Ticaret”, 2.

3-Bakara, 2/172-173.

4-Bakara, 2/168.

5-A’râf, 7/31.

Kaynak:www.hutbeler.net

Popularity: 3% [?]