Posted on

Mevlana ve Helal Lokma

Mevlâna Celaleddin Rumî Hazretleri Mesnevi-i Şerif’te beyan buyurmuştur ki:İnsanın ruhunu emziren iki ana vardır: Melek ve şeytan… Elbette meleğin de şeytanın da sütü olmaz. Bundan maksat onların vasfına uygun olan sıfatlardır ve mecazidir.
Melek kimin ruhunu emzirirse o helâl kazanca ulaşır. Şehvet ve gazap gibi hayvanî kuvvetleri takviye eden gıdayı emziren de şeytandır. Gazap geldiğinde mümin insanın aklının üçte ikisi gider.

Gıdası haram olanın ameli çirkin olur. Kimin ruhunu da melek emzirir ve kalbine yoldaş olursa o kimse ibadet ve taata ulaşır halim-selim olur adeta melekleşir.

    Şeytan kimi emzirirse isyana harama günaha şehvet ve gazaba haram lokmaya doğru meyleder.

Şunu unutmamalıdır ki bir kimse nefsanî hazlara kapılarak isyan ve günahtan hoşlanıyorsa kendinde olumsuz değişiklikler görüyorsa bedenine haramı katıp katmadığını araştırmalıdır.

Haram lokma yendiği dakikada melek ilhamını keser. Rahmanî feyz vebereket kalbe inmez. Böylece o kimsenin sıfatı değişir. Onun içintalebe, öğrenciliğin yüzde doksanı helâl lokmadır. Yüzde onu da gayrettir.

İbadet ve taatin gücü helâl lokmadadır. Namazlara kalkamıyorsan zikirlerden lezzet alamıyorsan Allah adamları ile ülfet ve sohbetten hoşlanmıyorsan karnındaki haram lokmaya dikkat et! Sarhoş adam namazdada sallanır Kur’an okurken de sallanır. Oruç tutsa ertesi günkü orucunda sarhoşluk devam eder. Haram lokma yiyenin sarhoşluğu tövbe deetse kırk gün sürer.

İlim hikmet aşk ve merhamet helâl lokmadan gazap şehvet dert ve bela haram lokmadan meydana gelir. Bilinmez mi ki buğday ekilen yerden arpa bitmez. Arpa ekilen yerden de buğday bitmez. Buğday insan arpa hayvan gıdasıdır. Sen buğday cinsinden ye. Yani insana helâl olana dikkat et.İnsanı ilâhi emirlerin dışına çıkaracak çirkin işlere girme.

Helal lokma tohum gibidir. Meyvesi güzel fikir tefekkür ve tövbedir.Haram lokma afyon gibidir. İnsanı gaflete sürükler Allah’a itaatten uzak bırakır.