Posted on

Yumurtayı Sağlıklı Tüketin

 
Yumurtayı sağlıklı tüketin Oda ısısında bekleyen yumurta, zamanla tazeliğini yitirir. Bekleme süresince yumurtadaki değişiklikler; fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik olmak üzere üç grupta toplanır
Fiziksel değişikliklerde akın viskositesi azalır, sulu bir durum alır. Su aktan sarıya geçer.Hava yeri büyür.Genel olarak su kabı ile hafifler.
Kimyasal değişiklikler ise karbondioksit kaybı ile pH yükselir. Proteinin üçüncü yapısı bozulur ve hidrojensülfür agğa çıkar. Amonyak miktarı artar. Bu iki öğe nedeni ile nahoş kokar.İnorganik fosfor miktarı artar.
Mikrobiyolojik değişikliklerde de özellikle, kabuğu kirli yumurtalardaki mikroplar zamanla yumurtanın içine kadar girerek orada çoğalır.
Yumurtanın tazeliğini yitirmemesini için serin yerde bekletilir. -1, +1 derece arasında yumurta uzun süre saklanabilir.
 Buzdolabında, yumurtayı bir- iki hafta tazeliğini yitirmeden saklamak olasıdır.
Ayrıca, yumurta, süt gibi kurutularak veya kabuğu renksiz mineral yağlara batınlarak oda ısısında bekletilebilir.
 Yumurtanın tazelik derecesini anlamak için çeşitli testler kullanılır.
1. Hava yerinin büyüklüğünün ölçülmesi: Günlük yumurtada hava yerinin genişliği 5 mm, taze yumurtada 6mm.’dir. Hava yerini genişliği 12 mm/yi aşan yumurta tazeliğini kaybetmiş kalitesi bozulmuş sayılır.
Hava yerinin genişliği, bir kutu içindeki ışığa tutmakla anlaşılır.
2. Yumurta büyüklüğüne göre de değerlendirilir:
55 gr/daha ağır olanlar ekstra,
50-55 gr. arası iyi,
45-50 arası orta ve 45 gr.’dan az gelenler küçük diye dizgilenir.
3. Bayatlama durumu: Belirli yoğunluktaki tuzlu suda, su yüzünde kalan yumurtalar bayat sayılır.
4. Tazelik durumu: Dikkatle kırıldı ğı zaman, sarısı dağılmadan ortada, ak da onun etrafında düzgün bir şekilde durursa yumurta tazedir.